Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym obejmującym działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie treści marketingowych, newsletterów, ofert). Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). IPMA Polska użyje informacji podanych w tym formularzu, aby kontaktować się ze mną poprzez:

Rozumiem, że nie mam obowiązku podania moich danych osobowych a moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych, stracę możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) od Stowarzyszenia IPMA Polska.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Kontakt

Biuro IPMA Polska
ul. Starościńska 1B lok.3, 02-516 Warszawa
tel: +48 22 622 21 12 fax:
e-mail: biuro@ipma.pl

Na skróty

Do pobrania
Polityka prywatności
Biała lista – weryfikator statusu VAT

Back To Top